Kochani,

17 października 2015 roku, aeterie rozpoczęło swoją działalność.

Mija już rok od kiedy, dzięki Wam, możemy tworzyć ponadczasową, kobiecą modę.

Chcemy uczcić PIERWSZE URODZINY AETERIE  małym konkursem.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy:

 1. udostępnić post na swoim profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater
 2. napisać w komentarzu pod tym postem, co oznacza dla Was słowo „aeterie”.

Spośród Waszych wypowiedzi wybierzemy jedną, którą nagrodzimy bonem w wysokości 1000 zł oraz trzy, które nagrodzimy bonami w wysokości 100 zł – wszystkie do wykorzystania w naszym sklepie.

Zapraszamy do udziału!
Regulamin konkursu: http://aeterie.com/urodzinowy-konkurs-aeterie/

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą PIERWSZE URODZINY AETERIE
 2. Organizatorem Konkursu jest GSK Management Przemysław Giska, ul. Żelazna 67/13, 00-871 Warszawa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie aeterie.com i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/aeterie w dniach 17 – 21 października 2016 roku (do godziny 20:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  a) 1 kod na zakupy w sklepie aeterie.com o wartości 1000 zł
  b) 3 kody na zakupy w sklepie aeterie.com o wartości 100 zł
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu spełnią poniższe warnuki:
  a) udostępnią post konkursowy na profilu Facebook: https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater
  b) pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater  zamieszczą komentarz, zawierający odpowiedź na temat: co znaczy dla Ciebie słowo „aeterie”?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres contact@aeterie.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie aeterie.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *